Rękaw foliowy – sposoby zakiszania pasz objętościowych dla zwierząt

Produkcja zwierzęca rozwija się bardzo dynamicznie w naszym kraju. Pojawiają się coraz to nowocześniejsze sposoby gromadzenia paszy dla zwierząt. W dzisiejszym wpisie postaramy się przedstawić najlepsze sposoby na zakiszanie pasz objętościowych.

Produkcja pasz dla bydła

Żywienie bydła w porównaniu z innymi typami zwierząt jest dużo wygodniejsze, ponieważ bydło możemy żywić bardzo różnorodnymi paszami. Aby móc wykorzystywać różnego rodzaju pasze, gospodarstwo rolne musi być zaopatrzone w odpowiednie obiekty do przechowywania danego rodzaju paszy, takie jak silosy na kiszonkę, stodoły itp.

Sposoby magazynowania pasz

Spośród wielu sposobów magazynowania pasz objętościowych dla bydła najpopularniejsze są:

  • Pryzmy naziemne kiszonek
  • Silosy przejazdowe i komorowe
  • Zakiszanie w rękawy foliowe
  • Zakiszanie w belach

Charakterystyka powyższych sposobów zakiszania

Pryzmy naziemne jest to najtańszy sposób przechowywania kiszonki. Nie wymaga ona specjalistycznego sprzętu oraz infrastruktury w postaci silosu. Do kosztów zaliczane jest paliwo do ciągnika i jego amortyzacja ugniatającego pryzmę oraz folia na okrycie prymy. Wadą tego sposobu zakiszania są największe duże straty z spośród wszystkich sposobów magazynowania.

Silosy ze względu na duże koszty budowy infrastruktury nie należą do najtańszych sposobów. Wadą silosów jak i pryzm jest to że aby zminimalizować straty należy pobierać kiszonkę z całej przedniej ściany równocześnie . Oprócz budowy silosów do kosztów również należy zaliczyć koszt ugniecenia i folia do okrycia silosu.

Zakiszanie w rękawach foliowych wymaga natomiast wynajęcia albo nabycia prasy silosującej do pakowania w rękawy foliowe.  Zaletą tego sposobu jest to że nie trzeba ugniatać pryzmy (silosa) ani ich okrywać co jest koniecznością w przypadku wcześniejszych sposobów magazynowania. Podczas pobierania materiału ze względu na niewielką ścianę przednią nie ma problemu z odpowiednim  poborem paszy w celu minimalizowania strat. Nakłady pracy podczas magazynowania nie są duże nie ma potrzeby okrywania paszy folią po zakończeniu zbioru pasz.

Zakiszanie z belach jest chyba najbardziej kosztowne ze względu na dużą ilość foli oraz na dużo droższą maszynę do pakowania w porównaniu do zakiszania w rękaw. Zaletą niewątpliwie są najniższe straty z spośród wszystkich sposobów zakiszania.  Nakłady pracy również w tym typie magazynowania są niewielkie.  

Podsumowanie  sposobów zakiszania przedstawiono w tabeli:

Kryterium Pryzmy naziemne Silosy Rękawy foliowe Bele
Koszty * ** ** ***
Straty **** *** ** *
Nakłady pracy podczas magazynowania *** *** * *
Koszty infrastruktury niezbędnej do magazynowania * *** * *
Koszty maszyn potrzebnych do magazynowania * * ** ****

Zakiszanie w rękaw foliowy – najbardziej opłacalne

Z powyższej tabeli bardzo łatwo można wywnioskować, że zakiszanie w rękaw foliowy jest najbardziej opłacalnym sposobem przechowywania pasz. Charakteryzuje się głównie minimalnymi stratami paszy oraz niskim nakładem pracy. Rękaw foliowy na kiszonkę możemy ułożyć praktycznie w dowolnym miejscu naszego gospodarstwa. Ważne, aby teren był w miarę równy i oczyszczony z kamieni i innych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić folię.

W rękawie foliowym możemy zakiszać wiele rodzajów pasz, m.in.: ziarno kukurydzy, wysłodki, zielonkę z kukurydzy oraz sianokiszonkę

Aby móc zrobić taki rękaw foliowy u siebie, potrzebujemy odpowiedniego sprzętu rolniczego. Do zakiszania pasz w rękaw służy prasa silosująca do magazynowania w kiszonek w rękawie. 

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że pomogliśmy w wyborze odpowiedniej metody przechowywania pasz objętościowych. Jeśli szukasz firmy zajmującej się pakowaniem pasz w rękaw foliowy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.