Ochrona danych

Witamy na naszej stronie internetowej. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania danych użytkowników.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio dotyczą użytkownika, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, aktywność użytkownika.

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez konieczności podawania swoich danych.

Przechowujemy wyłącznie dane dostępowe niezwiązane z konkretną osobą, np. adres strony odsyłającej lub nazwę żądanego pliku. Dane te są analizowane wyłącznie w celu ulepszania naszej oferty i nie dają możliwości powiązania ich z konkretną osobą.

Kiedy użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, przekazane przez niego dane (adres e-mail, ew. imię i nazwisko i nr telefonu) zostaną zapisane w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane zgromadzone w związku z tym usuwamy, gdy ich przechowywanie przestaje być konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli zachodzi ustawowy obowiązek przechowywania dokumentów.

Prawo dostępu do danych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ew. prawo do ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia.

Stosowanie plików cookie
Pliki cookie to alfanumeryczne znaki identyfikacyjne, które przesyłamy na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki nim nasz system może rozpoznać przeglądarkę użytkownika i udostępnić mu wszystkie usługi naszej strony internetowej. Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek wyjaśnia, w jaki sposób można zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Zalecamy, aby pliki cookie pozostały włączone. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Przy ich pomocy nie są przesyłane żadne dane osobowe. Służą do ulepszania i podnoszenia efektywności oferty internetowej.

Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe (tzw. „pliki cookie”), które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google i tam zapisywane.

Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

Ponadto użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: Wtyczka do przeglądarki wyłączająca Google Analytics.

Dane inspektora ds. ochrony danych: administrator@rafatronik.pl